WFM steeds belangrijker

Workforce management (WFM) is een vakgebied dat steeds meer aan betekenis wint. Of je nu net begint of al meer ervaren bent, de WFM Academy is er voor iedereen die zich verder in WFM wil ontwikkelen. Voor wie z’n kennis wil verdiepen of verbreden.

Raakvlakken met andere afdelingen

WFM heeft raakvlakken met vrijwel alle afdelingen en disciplines in organisaties. Daarom is de WFM Academy er ook voor professionals op het gebied van HR, Finance en (lijn)managers van het primaire proces die meer over WFM willen weten of personele planning in hun portefeuille hebben.

Alles onder één dak

Via een opleiding of training aan de WFM Academy ontwikkel je je als professional en zo help je WFM naar volwassenheid in jouw organisatie te groeien. Met een gevarieerd trainingsaanbod op elk niveau draagt de WFM Academy op die manier bij aan de professionalisering van het vakgebied over de gehele linie. De WFM Academy onderscheidt zich van andere partijen doordat al het relevante aanbod voor permanente educatie van de WFM professional onder één dak te vinden is.

Erkend opleiden

Erkende opleidingen geven recht op officiële diploma’s. Ze horen bij een vakgebied dat werkt aan voortdurende professionalisering en trots is op de medewerkers en managers. Op alle relevante niveau’s bieden wij erkende opleidingen aan. Al onze opleidingen, diploma’s, certificaten en dus ook onze studenten, profiteren zowel van erkenningen door het onderwijs als door de industrie.

De opleidingsprogramma’s van onze MBO 3 en MBO 4 opleidingen voldoen aan de landelijke, door het ministerie OC&W, gestelde eisen.

  • Alle Post HBO opleidingen zijn geregistreerd als registeropleidingen door CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs in Nederland.
  • Alle Post HBO opleidingen zijn geaccrediteerd door PEEAC van FEDMA.

PEEAC Pan-European Education and Assessment Committee
FEDMA Federation of European Direct & Digital Marketing Associations
CPION Centrum voor Post Initieel Onderwijs