Inzicht in gewenst en vertoont gedrag

De WFM assessments van de WFM Academy geven door middel van een online vragenlijst inzicht in het wenselijk (organisatie) en feitelijk (medewerker) werkgedrag. Je ziet in één oogopslag waar iemand nu staat, waar zijn talenten liggen en waar hij of zij nog kan ontwikkelen. Een aantal veelvoorkomende profielen hebben wij al opgesteld. Daar kun je zó gebruik van maken! Natuurlijk kunnen we ook met elkaar een nieuw profiel opstellen, met daarin criteria voor een functie of rol, die specifiek voor jouw organisatie van belang zijn.

Het WFM assessment is:

  • Een indicatorsysteem nadrukkelijk gericht op het meten van werkgedrag: de gedragsoriëntatie geeft aan waar het werkgedrag toe leidt: waarop is iemand in het functioneren gericht, wat kan je van iemand verwachten, wat laat zij/hij zien en waar krijgt iemand energie van?
  • De vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op 2 psychologische modellen; de teamrollen van Belbin en het PBOI model van Adizes

Hoe het werkt

We leggen de medewerker(s) een gedragsvragenlijst voor bestaande uit 64 vragen waarin het voorkeursgedrag dat de medewerker in zijn/haar werk laat zien gemeten wordt. De medewerker maakt deze test online, in ongeveer 20 minuten.

Uit deze vragenlijst komt vervolgens een gedragsprofiel dat inzicht geeft op outputoriëntatie, procesoriëntatie, omgevingsoriëntatie en mensoriëntatie. Er wordt tevens aangegeven per individuele medewerker welk werkgedrag de medewerker toont.

Normprofielen WFM Assessments

Het gedragsprofiel van de medewerker leggen we naast het normprofiel welke volgens jouw organisatie het beste past bij de doelstellingen van en voor de medewerkers.

WFM Academy heeft meerdere WFM normprofielen opgesteld die we voor jouw organisatie tijdens de WFM Assessments kunnen inzetten. Op deze wijze ontstaat inzicht in het ontwikkel-potentieel van de medewerker. De medewerker kan vervolgens gericht getraind worden door het vaststellen van specifieke leerdoelen.

WFM Assessments

Resultaat!

Door de normprofielen te vergelijken met het huidige werkgedrag van jouw medewerker, wordt in één keer duidelijk waar iemands talenten en voorkeuren liggen en vooral: welke rol hem of haar nu of in de toekomst het beste past. Daarnaast geeft het de medewerker zelf ook nieuwe inzichten over zijn of haar eigen werkgedrag en geeft het nieuwe energie en inspiratie.

Investering

  • Opstellen normprofiel €1.500
  • Assessment per deelnemer €175

Meer weten over de WFM Assessments?

Vraag meer informatie over de WFM Assessments aan via onderstaande formulier of neem contact op met Bas Nieboer, hij vertelt je graag alles over de mogelijkheden: bas@wfmacademy.nl / +31625095320

Informatieaanvraag Assessments

Your Name